Вверх

4429
зразкiв документiв

23 листопада 2015 понеділок    Beta    Сайт працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції направляйте на адресу info@pravo-inform.com

    

/ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ / ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ / З / Завідуючий педіатричним відділенням дитячої міської поліклініки (Примірне положення)

        

 

 

Затверджено

Наказом Міністерства охорони здоров'я

України від 29.11.2002 р. № 434

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про завідуючого педіатричним відділенням дитячої міської поліклініки

 

 

1.На посаду завідуючого педіатричним відділенням призначається лікар-педіатр, що має стаж роботи за фахом не менше п'яти років, досвід практичної роботи і організаторські здібності, кваліфікаційну категорію.

 

2.Завідуючий педіатричним відділенням безпосередньо підпорядковується головному лікарю (заступнику головного лікаря з поліклінічної роботи, завідуючому поліклінікою).

 

3.Призначення та звільнення з посади завідуючого педіатричним відділенням здійснюється керівником лікувально-профілактичного закладу.

 

4.Завідуючий педіатричним відділенням організовує свою роботу згідно з положенням про дитячу міську поліклініку, цим Положенням, наказами органів охорони здоров'я, а також розпорядженнями та вказівками вищестоящих керівників.

 

5.Завідуючий педіатричним відділенням керує роботою дільничних педіатрів і дільничних медсестер і співпрацює з усіма підрозділами дитячої поліклініки, жіночими консультаціями, молочною кухнею, стаціонарами, санітарно-епідеміологічними станціями району (міста), службами у справах неповнолітніх, органами опіки і піклування, медико-соціальними експертними комісіями, військкоматами тощо.

 

6.Завідуючий педіатричним відділенням бере участь у підборі і розстановці кадрів відділення.

 

7.Завідуючий педіатричним відділенням працює згідно з річним планом, затвердженим керівником поліклініки.

 

8.Завідуючий педіатричним відділенням зобов'язаний:

8.1.Здійснювати безпосереднє керівництво і контроль за роботою лікарів і середнього медичного персоналу відділення.

8.2.Брати участь у роботі лікарсько-консультативної комісії дитячої поліклініки (самостійної), лікарні.

8.3.Брати участь у розробці планів і графіків роботи лікарів-педіатрів дільничних і медичних сестер дільничних.

8.4.Затверджувати графіки та плани роботи лікарів-педіатрів дільничних та медичних сестер дільничних.

8.5.Контролювати виконання щомісячних планів роботи лікарями-педіатрами і медичними сестрами.

8.6.Забезпечувати організацію підвищення кваліфікації дільничних педіатрів та дільничних медичних сестер, проведення занять в "школі дільничного педіатра", "школі медичних сестер", контролювати виконання індивідуальних планів підвищення кваліфікації.

8.7.Організовувати проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та щорічної диспансеризації дитячого населення, здійснювати контроль за її ефективністю.

8.8.Проводити експертизу якості та своєчасності передачі дітей в поліклініки для обслуговування дорослого населення.

8.9.Здійснювати оперативний контроль за станом імунопрофілактичної роботи, повнотою та своєчасністю проведення щеплень дітям, правильністю оформлення медичних протипоказань до щеплень на дільницях з щомісячним аналізом даного розділу роботи.

8.10.Здійснювати контроль за організацією та якістю профілактики, лікування, диспансеризації та оздоровлення дітей з хронічними захворюваннями.

8.11.Консультувати хворих дітей вдома (за показаннями) і в поліклініці.

8.12.Організовувати консиліуми із залученням фахівців інших профілів.

8.13.Контролювати якість медичного нагляду та лікування дітей, що знаходяться у "стаціонарах вдома".

8.14.Здійснювати контроль за своєчасною госпіталізацією дітей.

8.15.Забезпечувати спадкоємність у роботі фахівців поліклініки, поліклініки з родопомічними закладами і дитячими стаціонарами, стаціонарами та поліклініками для обслуговування дорослого населення, спеціалізованими закладами.

8.16.Координувати роботу щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей перших 2-х років життя із малозабезпечених сімей згідно з чинним законодавством.

8.17.Забезпечувати контроль за якістю медичного нагляду та лікування на дільницях дітей, особливо першого року життя.

8.18.Проводити аналіз інфекційної захворюваності щоквартально - в розрізі відділення та окремих дільниць.

8.19.Здійснювати контроль та проводити експертизу тимчасової непрацездатності.

8.20.Організовувати підготовку дільничним лікарем-педіатром документів на комісію для відбору дітей на санаторно-курортне лікування; оформлення медичних висновків на дітей-інвалідів до 16 років та підготовка документації і подання її до МСЕКів на дітей старше 16 років, які мають показання для встановлення їм інвалідності; висновків про необхідність здійснення догляду за дитиною у домашніх умовах до досягнення 6 річного віку; оформлення інших документів соціального значення.

8.21.Впроваджувати нові форми роботи, досягнення медичної науки в практику роботи відділення, аналізувати ефективність цих впроваджень.

8.22.Проводити аналіз основних якісних показників роботи відділення в цілому та окремих дільниць, подавати їх в належні терміни заступнику головного лікаря з поліклінічної роботи (завідувача поліклініки).

8.23.Своєчасно доводити до відома заступника головного лікаря з поліклінічної роботи (завідувача поліклініки) інформацію про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей за повідомленням дільничних лікарів та медичних сестер.

8.24.Здійснювати перевірку та аналіз якості медичного спостереження дітей з групи ризику за соціальним фактором, багатодітних сімей педіатрами дільничними та медичними сестрами дільничними.

8.25.Поводити виробничі наради з дільничними педіатрами та дільничними медсестрами за графіком.

8.26.Своєчасно доводити до відома співробітників відділення накази, розпорядження, інструктивно-методичні листи вищестоящих органів охорони здоров'я та забезпечувати їх своєчасне виконання.

8.27.Проводити роботу у відділенні, спрямовану на формування у лікарів та медичних сестер почуття обов'язку, уважного, чуйного ставлення до дітей та їх батьків; на дотримання принципів медичної етики та деонтології; проводити відповідну індивідуальну роботу з молодими спеціалістами.

8.28.Вести прийом співробітників та населення у встановлені дні та години; з невідкладних питань - терміново.

8.29.Контролювати збереження та використання у відділенні устаткування та інвентарю, медикаментів, бланків медичної звітності та інше.

 

9.Завідуючий педіатричним відділенням має право:

9.1.Віддавати розпорядження співробітникам відділення та контролювати їх виконання.

9.2.Представляти співробітників для заохочення, вносити пропозиції щодо накладання дисциплінарних стягнень на осіб, які порушують трудову дисципліну.

9.3.Вносити пропозиції керівництву закладу щодо поліпшення організації медичної допомоги населенню.

9.4.Підвищувати свою кваліфікацію.

 

 

 

 

 

 

 

044-222-61-77

044-222-64-77 

info@pravo-inform.com

 

 

© ТОВ "Європейська Інформаційна Медіа Група", 2015

Будь-яке комерційне використання матеріалів, розміщених на сайті або їх включення до будь-яких баз даних дозволяється лише після отримання на це попереднього письмового дозволу правовласника.

 

 

0.000